Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

İlçe Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Bu Yazıda Neler Var
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

İlçe kurulması da yasayla olmaktadır. İllerde olduğu gibi ilçe sayısında da büyük artış olmuştur. İlçe idaresinin başı kaymakamdır. Kaymakam ilçede valiye bağlı olarak, valinin yetkileriyle paralel yetkiler kullanır. Ancak kaymakamlar, devletin temsilcisi değillerdir, sınır ülkelerin resmi makamlarıyla doğrudan ilişki kurmak yetkileri yoktur. Valilerden ayrı olarak kaymakamlık bir meslektir. Belirli aşamalardan geçtikten sonra kaymakam olunabilir. Valilik ise istisnai memuriyet olduğu için, herhangi bir mesleki tecrübe aranmayabilir.
 
İlde olduğu gibi ilçede de bakanlıkların örgütleri vardır. Bu birimler kaymakama karşı sorumludurlar. Kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü, mal müdürü, sağlık grup başkanı, milli eğitim müdürü, tarım ve köyişleri müdüründen oluşan ilçe idare kurulu, yasayla verilen görevleri yerine getirir. İlçedeki memurların yargılanmaları konusunda karar verir.
 
Merkezi yönetimin taşra teşkilatının başı olan vali ve kaymakamlar, mülki amir olarakda adlandırılırlar.

İlçe Yönetimi

İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunmaktadır. Kaymakam, ilçede hükümetin temsilcisi durumundadır. Kaymakam görevlerini, valinin denetimi ve gözetimi altında yürütür. Vali gibi siyasi bir niteliği bulunmayan kaymakam, bir meslek memurudur. Kaymakam, “ortak kararname” ile atanmaktadır.
 
Kaymakam, ilçede dirlik ve düzenliği sağlamakla yükümlüdür. Kaymakam ayrıca, yasa, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını sağlar; valinin talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Valiler ilçeye ait bütün işleri doğrudan kaymakama yazarlar. Kaymakamlar, normal hallerde ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle yazışırlar ve görüşürler; olağanüstü hallerde, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile muhabere edebilirlerse de, söz konusu muhabereden valiye bilgi vermekle yükümlüdürler.
 
İlde olduğu gibi, ilçede de kaymakamın başkanlığında idare kurulu görev yapar. İlçe idare kurulu, tahrirat kâtibi (yazı işleri müdürü), mal müdürü, hükümet tabibi, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdüründen meydana gelir.İlçe Resimleri

İlçe Sunumları

İlçe Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İlçe Ek Bilgileri

  • 0
    2 yıl önce

    İlçe Nedir?
    Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Kaymakam
02 | Kasaba
03 | Bucak
04 | İlçe
05 | Mahalle
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)